ЛитМир - Электронная Библиотека
A
A

<p align="center">

 </p>

<p>

 </p>

<p>

 </p>

<p>

 </p>

<p>

 </p>

<p align="center">

С Е Р Г І Й     Ч Е Б А Н Е Н К О</p>

<p align="center">

 </p>

<p align="center">

 </p>

<p align="center">

 </p>

<p align="center">

СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗВ`ЯЗКІВ</p>

<p align="center">

 </p>

<p align="center">

З ГРОМАДСЬКІСТЮ В МІСЦЕВИХ ОРГАНАХ</p>

<p align="center">

 </p>

<p align="center">

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ</p>

<p align="center">

    </p>

<p style="margin-left:3.0cm;">

Ця книга стане надійним помічником і порадником для людей, що прагнуть до ефективної організації взаємних комунікацій між громадськістю та органами місцевої влади і місцевого самоврядування.</p>

<p style="margin-left:3.0cm;">

У книзі детально описано одну з можливих систем ефективної взаємодії громадянського суспільства з владними структурами в Україні. Книга буде корисною для громадських і політичних діячів, працівників комунікаційних органів місцевого самоврядування і місцевих органів державної влади.</p>

<p style="margin-left:3.0cm;">

 </p>

<p>

  </p>

ВІД АВТОРА

<p>

 </p>

<p>

Взагалі я не збирався публікувати цю книгу. Точніше, збирався, але дещо пізніше, після того, як  розширю і конкретизую її розділи.</p>

<p>

Але у 2007 році я захищав свою магістерську роботу з державного управління в одній аж надто поважній академії. Мою магістерську роботу було побудовано саме на матеріалах цього дослідження. </p>

<p>

Все йшло нормально. Вже були написані рецензії, відгук від сусідньої кафедри, отримана довідка про впровадження на практиці результатів роботи.</p>

<p>

Аж раптом керівництво академії забажало одержати всю роботу – як і роботи інших слухачів – в електронному вигляді.</p>

<p>

Аж раптом один з рецензентів побажав теж мати у себе електронну копію моєї праці, прозоро натякаючи, що він пише свою власну дослідницьку роботу і деякі мої висновки можуть бути аж надто корисні у складі його дослідження.</p>

<p>

Аж раптом після захисту моєї роботи один з членів державної комісії тихесенько спробував піти з аудиторії, прихопивши з собою додаток (аналітичну записку) до моєї роботи.</p>

<p>

Я, любі друзі, нічого не маю проти взаємного наукового обміну. Але хочеться, щоб отримані мною результати все ж таки використовували з посиланням на першоджерело. </p>

<p>

У цій роботі немає нічого видатного з точки зору власне науки. Таке собі досить примітивне дослідження з проблем зв`язків з громадськістю на рівні місцевого самоврядування. Але це моя робота. І мені дуже не хочеться, щоб її просто вкрали.</p>

<p>

Тому я і вирішив опублікувати цю книгу. </p>

<p>

 </p>

<p>

                                                                         Сергій   Чебаненко</p>

<p>

 </p>

ВСТУП

<p style="margin-left:42.55pt;">

 </p>

<p>

За останні два десятиліття Україна пройшла шлях від республіки у складі Радянського Союзу до незалежної демократичної держави. Поступовий перехід від тоталітарної до авторитарної, а потім до демократичної системи управління державою спричинив кардинальні зміни в системі відносин влади і народу.</p>

<p>

За часів радянської тоталітарної системи влада фактично формувалася самою владою. У період з 1917 по 1936 рік, за часів диктатури пролетаріату, у періоди “воєнного комунізму”, “нової економічної політики” і побудови сталінської моделі соціалізму формування влади, попри існування системи виборів у Ради різного рівня за участю трудових колективів, йшло за ініціативами партійного апарату Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків). Саме партійний апарат ВКП(б) на всіх рівнях фактично формував владу рад, шляхом висунення перевірених кандидатів від непорушного блоку комуністів і позапартійних. Усі незгодні з такою системою керування державою нещадно репресувалися каральними органами – “каральним мечем партії”. За такої системи комунікації між владою і народом будувалися за дуже простою схемою: рішення щодо практично всіх питань політичного і соціально-економічного існування країни приймалося вузьким колом партійних керівників. За допомогою друкованих засобів масової інформації, а  наприкінці тридцятих років двадцятого століття і радіо, рішення партійно-державних органів доводилися до відома населення, а практичним утіленням рішень у життя  займалася чисельна армія партійних і державних працівників – чиновників. За таких умов керування суспільством “зворотній зв`язок” по лінії “народ – влада” цікавив партійне керівництво тільки з огляду на те, наскільки повно і чітко виконувалися рішення, прийняті на верхівці системи управління радянським суспільством.</p>

1
{"b":"707485","o":1}